วิศวกรรมล้านนา : นวัตวิศวกรรมเพื่อโลกสีเขียว

2

2 ความคิดเห็น

  1. ขอทราบค่าใชจ่ายในการเรียนวิศวกรรมโยธาของวอศวกรรมล้านนาได้มั้ยคะ

    • เราเป็นผู้ให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานครับ ลองติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงนะครับ

Comments are closed.